FxPro abikeskus - sõnastik

Omakapital (Equity)

1. Kauplemise ajal on teie omakapital teie konto saldo pluss/miinus realiseerimata kasum ja kahjum mis tahes positsioonist, mille te olete praegu avatud. See arvutatakse järgmiselt: Equity=Balance +/- Floating Profit/Loss.

2. Aktsia või muu tagatis, mis esindab antud vara omandiõigust.