FxPro abikeskus - sõnastik

Küsi hinda (undefined)

Turuhinnad on esitatud paarikaupa; pakkumishind ja küsitava hind. Hinnapakkumine on hind, mille alusel alusvara on ostmiseks saadaval. Seega, antud valuutapaari (nt EUR/USD) puhul on küsitav hind, kui palju trahvisummasid (USD) on vaja baasvaluutaühiku (EUR) ostmiseks. Teatud pakkumise/pakkumise hulgast (nt 1,32166/1,32184) küsib hind 1,32184; mis tähendab, et 1 EUR võrdub 1,32184 USD.