FxPro abikeskus - sõnastik

Edasi (Forward)

Edasised on erakokkulepped, milles ostja ja müüja hindavad antud vara hinda, kuid lükka edasi tarnimist kuni kokkulepitud hilisema kuupäevani. See võib olla päeva, nädalad, kuud või isegi aastad hiljem. Lepingu tähtaja lõppedes on ostja kohustatud ostma ja müüja on kohustatud müüma tagatud hinnaga, olenemata praegustest turutingimustest. Põllumajandustootjad kasutavad sageli tuletõrjujaid tagamaks, et nad saavad oma saagikoristuse saamiseks kindlaksmääratud hinna, nii et see piirab tulevaste turuhindade ebakindlust.