FxPro abikeskus - sõnastik

Periood (Period)

Kauplemisel on perioodiks standardse ajaühiku, mida kasutatakse vara jälgimisel. Näiteks küünlajalgakirjaga tähistab iga küünlajalg üks periood, mis võib sõltuvalt kaupleja poolt määratud ajastust viidata 1 minutile, 5 minutile, 15 minutile, 30 minutile, 1 tunnile, 4 tunnile, 1 päev, 1 nädal ja 1 kuu. Kui arvutatakse liikuv keskmine, siis kasutatakse perioodi andmeid varieeruva aja järgi. Nii et 26-perioodiline lihtne liikuv keskmine diagrammi kestusega 1 tund toob kaasa sulgemishinnad alates 26-tunnist kauplemistegevusest, mis on kokku liidetud ja jagatud 26. 26. minuti pikkuse ajagraafiku järgi kaardistatud 26-aastane keskmine keskmine kapseldab sulgemishindade summat 26-minutiline kauplemistegevus ja jagatud 26.-ga.