FxPro abikeskus - sõnastik

Index

Indeks on konkreetse turu või majanduse sektori tulemuslikkuse ja suhtelise tervise võrdlusnäitaja. Selle väärtus esindab kõigi seda hõlmavate varude agregeeritud jõudlust. Näiteks S & P 500, mis on üks USA väärtpaberituru kõige populaarsematest sihttasemetest, jälgib 500 suurima Ameerika ettevõtte väärtust ja moodustab ligikaudu 75% Ameerika aktsiaturgudest. Kuigi igal indeksil on oma arvutusmetoodika, hindavad investorid protsenti, et indeks tõuseb või langeb baasväärtusest madalamale või madalamale. Indeksid võimaldavad investoritel spetsiaalsel turul spekuleerida ja on seega väga populaarsed investorite jaoks, kes soovivad asuda seisukohtadele indeksitega esindatud majandussektorite muutuvate õnnestumiste kohta.

Other terms in this category