FxPro Ettevõtete sotsiaalse vastutuse

Ettevõtte sotsiaalne vastutus on FxPro missiooni võtmetähtsusega osa. Oleme aktiivselt kaasatud mitmesse registreeritud heategevusorganisatsiooni ja püüame muuta inimeste vaesuse elusid. Meie ettevõtete sotsiaalse vastutuse algatuste kaudu julgustab ja toetab FxPro aktiivselt mitte ainult kõrgemat elukvaliteeti, vaid ka nõuetekohast haridust ja toitumist.

Toetada ja panustada

Meie mitmekülgse ja mitmetahulise tööjõu ülemaailmse ettevõttena usume, et meie heategevusliku tegevuse mõju on palju suurem, kui me anname oma töötajatele võimaluse toetada oma valitud heategevusorganisatsioone. Me töötame kõvasti, et luua tugevaid ja püsivaid suhteid ettevõtte ja kogukondade vahel, kellega me töötame. Selle tulemusena on FxPro nüüd kaasatud paljudesse heategevusfirmadesse ja hiljuti lubanud UNICEFi, Punase Risti, kohalike ja rahvusvaheliste haiglate, hooldusrajatiste ja heategevuslike rahaliste vahendite kogumiste toetamist.

Meie jaoks tähendab ettevõtte sotsiaalne vastutus eetilist käitumist, minimeerides meie keskkonnamõju, kohtleme oma töötajaid ja partnereid õiglaselt ja vastutades ettevõtte kui vastutustundliku ettevõttega.

Eetika ja äritegevus

Meie lähenemisviisis ärivaldkonnale tagame, et meie töö toimub vastavalt kõrgeimatele eetilistele standarditele. Ettevõte tegutseb vastavalt kehtivatele õigusaktidele, eeskirjadele ja tegevusjuhistele territooriumil, kus me tegutseme.

Ootame, et meie inimesed järgivad meie eetilisi standardeid ja töötavad vastavalt meie poliitikale. On olemas iseseanssprotsess, mille kohaselt kõik töötajad näitavad, et nad järgivad tegevusjuhendi ja eetikakoodeksi tingimusi. Lisaks peavad kõik töötajad järgima järgmisi põhimõtteid: huvide konfliktid, seotud osapoolte tehingud ja tõrgeteta rikkumine.

FxPro-le kehtestatud poliitika vastavad kõige rangematele regulatiivsetele ja juriidilistele nõuetele ning võetakse üle kogu kontserni kogu maailmas.

Töötajaid julgustatakse toetama ja osalema kogukonna tegevuses. Julgustades meie inimesi tegema koostööd oma valitud heategevuslike organisatsioonidega ja mitte ettevõtte heategevuslike organisatsioonidega, usume, et saame maksimeerida kogu meie üldist heategevuslikku jõupingutust tervikuna, pakkudes samal ajal oma töötajatele suuremat rahulolu.

Ühenduse tegevused

FxPro innustab aktiivselt oma inimesi kaasama kogukonna arengusse. Me oleme nii teadlikud ettevõtte sotsiaalsest vastutusest, kui tegemist on meie toodetega ja teenustega.

Meie töötajad on meie tegevuse keskmes ja oleme võtnud endale kohustuse tagada, et kõik meie töötajad tunneksid õiglast ja lugupidavat töökeskkonda.

FxPro inimressursipoliitika lühidalt

  • Mittediskrimineerimine ja võrdsete võimaluste poliitika
  • Paindlik tööpoliitika lapse/täiskasvanute hoolduskohustusega töötajate jaoks
  • Täiendav puhkus nooremate töötajate koolitamiseks
  • Tööga seotud hariduse (nt õigusliku ja finantskvalifikatsiooni) toetamine ja toetamine
Meil on sügav arusaam meie keskkonnamõjust. FxPro eesmärk on vähendada meie süsinikdioksiidi jalajälge, tõstes teadlikkust ja astudes saavutatavaid samme, et vähendada meie energiatoodangut ja meie igapäevaste toimingute raiskamist.

Siin on mõned väited meie keskkonnamõjude vastu võitlemiseks tehtud algatustest:

  • Taaskasutus- ja orgaaniliste prügikastid köögis
  • Mobiiltelefonide, arvutite, luminofoorlampide ja patareide ringlussevõtt
  • Energiatõhusate pirnide ja taimeri/andurite tuled kasutamine
  • Telekonverentside kasutamine reisi vajaduse vähendamiseks

Charities & Causes we support

The UN Refugee Agency

In 2022, FxPro donated to the UNHCR, a charity that works with partners on the ground to provide humanitarian assistance to refugees, including food, shelter, medicine, and other lifesaving essentials for displaced communities.

Naked Heart Foundation, London UK

In 2019, 2020 and 2021, FxPro made very substantial donations to the Naked Heart Foundation which is a charity providing support to families with children who have disabilities or special needs, helping to transform and enrich the lives of those affected.

Butterfly Ball Monaco

In 2019, FxPro sponsored the “Butterfly Ball Monaco”, a Charity Gala Dinner organised by the Caudwell Children. This organisation acts as a safety net for families who are unable to gain the vital help that they need. We fully support the goal of helping to transform the lives of disabled children across the UK.

Näita kõiki sündmusi