FxPro abikeskus - sõnastik

Kaotatud kümnend (Lost Decade)

Kaotatud kümnendid on tekkinud pärast tõsiseid majanduskriise ja eriti pärast majandusliku mulli lõhkemist. Aeglane majanduskasv, kõrge tööpuudus ja kinnisvarahindade langus on sellistes olukordades tüüpilised nähtused, ja elatustasemega võib kuluda palju aastaid, nii et neid varem taastatakse. 1980. aastaid peetakse kaotatud kümnendiks Ladina-Ameerika (La DécadaPerdida) pärast seda, kui võlakoormus on kontrolli all. Jaapani kaotatud kümme aastat toimusid 1990ndatel massihävli mullide purunemise tagajärjel. 2000-ndat aastat peetakse Ühendriikide jaoks kaotatud kümnendiks tänu dot-comi mullile 1990-ndate aastate lõpus, millele järgnes kümne aasta viimasel poolel algmääruse hüpoteeklaenude kriis.