FxPro abikeskus - sõnastik

Tick

Tihtipeale segatakse pipi, on vahe praeguse turuhinna ja viimase noteeritud turuhinna vahega. Teisisõnu näitab linnuke summa, mille turg teatud aja jooksul on liikunud. Erinevalt pipist ei ole rätik fikseeritud numbriga, vaid see, mis oleneb valitsevatest turutingimustest reaalajas. Näiteks väga likviidne turg võib märkida ühe pipipena; teisest küljest mittelikviidses turus, võib see kujutada 30 sammu hinnakõiki.