FxPro abikeskus - sõnastik

Levitamine (Spread)

Pakkumise ja pakkumise hinnad määratakse kindlaks maksimaalse summaga, mille ostja on nõus maksma konkreetse vara osaku eest ja miinimumsumma, mille müüja on selle müümiseks nõus. Levimäär on nende kahe näitaja erinevus.