FxPro abikeskus - sõnastik

Pakkumishind (Bid Price)

Turuhinnad on esitatud paarikaupa; pakkumishind ja küsitava hind. Pakkumishind on hind, mille antud vara müüakse. Seega, antud valuutapaari (nt EUR/USD) puhul näitab pakkumishind, kui palju baasvaluutat (EUR) ühiku müümisel kaupleja saavutab pakkumise valuuta (USD). Teatud pakkumise/pakkumise hulgast (nt 1,32166/1,32184) on pakkumishind 1,32166; mis tähendab, et 1 EUR võrdub 1,32166 $.