FxPro abikeskus - sõnastik

Kaubanduse ülejääk (Trade Surplus)

Kui riik ekspordib rohkem kaupu kui see impordib, on riigil või majanduspiirkonnal kaubanduse ülejääk (st positiivne kaubandusbilanss). </