FxPro abikeskus - sõnastik

Kaubandusdefitsiit (Trade Deficit)

Kui riik impordib rohkem kaupu kui eksport, on riigil või majanduspiirkonnal kaubandusbilansi puudujääk (st kaubavahetus, negatiivne kaubandusbilanss).