FxPro abikeskus - sõnastik

Kaubavahetusbilanss (Trade Balance)

Kaubavahetusbilanss on majanduslik näitaja, mis jälgib riigi või piirkonna imporditud ja eksporditavate kaupade ja teenuste väärtuse erinevusi. Negatiivne näitaja näitab kaubavahetuse puudujääki; positiivne arv näitab kaubavahetuse ülejääki. Kui andmed on oodatust paremad, st puudujääk vähenenud ja/või ülejääk pikeneb, on see tõenäoliselt positiivne mõju asjaomasele vääringule.