FxPro abikeskus - sõnastik

Minimaalne pakkumishind (Minimum Bid Rate)

Miinimum pakkumisintress on Euroopa Keskpanga (EKP) kehtestatud peamine refinantseerimismäär. Miinimumpakkumise määr on valuutaettevõtjatele oluline, kuna intressimäärad on valuutakursside hindamisel keskne. Sel põhjusel on turu kui ka EKP pressikonverentsil, mis ilmnevad 45 minutit hiljem, tõenäoliselt väga ettevaatlikud pakkumised. Need sündmused tekitavad palju turu volatiilsust.