FxPro abikeskus - sõnastik

Tööstustoodang (Industrial Production)

Tööstustoodang on majanduslik näitaja, mis näitab riigi või majanduspiirkonna tööstustoodangu koguväärtust ja hõlmab selliseid valdkondi nagu tootmine, elektrienergia, kaevandus, gaas ja aur ja kliimaseadmed (kohandatud inflatsiooniga). Tööstustoodang on väärtuslik näitaja, kuna see on tihedalt seotud muude huvipakkuvate valdkondadega, nagu tööhõive, sissetulek ja tarbijate usaldus. Arvestades, et tootmist mõjutab suuresti nõudluse muutumine, on tööstustoodang klassifitseeritud kattumise näitajaks. Kui arvud on oodatust suuremad, on neil tavaliselt positiivne mõju riigi valuutaväärtusele.