FxPro abikeskus - sõnastik

Stock

Aktsia (aktsia, omakapital) on kaubeldav tagatis, mis annab ostjale omandiõiguse mõne ettevõtte aktsia kohta, samuti nõude protsendi oma varade ja tulude kohta (dividendid). Kahe põhiliigi varud on tavalised ja eelistatud. Ühisvara annab omanikele õiguse dividendidele ja aktsionäride koosolekutele. Eelistatud aktsiaomanikele on õigus kõrgematele dividendidele, kuid neil ei ole hääleõigust aktsionäride koosolekutel.