FxPro abikeskus - sõnastik

Side/ühendus (Bond)

Võlakiri on fikseeritud tulumääraga väärtpaber, milles emitent laenutab investorilt raha ja nõustub tasuma eelnevalt määratud intressimäära ja tasuma võlg kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. Võlakirju võivad emiteerida ettevõtted, omavalitsused ja valitsused. Intressi makstakse neile iga kuue kuu tagant ja nende laenamise tähtaeg on küps.