FxPro abikeskus - sõnastik

Valuuta paar (Currency Pair)

Forex Valuutaid kaubeldakse paarikaupa. Iga valuuta on tähistatud kolmetähelise lühendiga ja on tavaliselt eraldatud vääringust, millega see paari pannakse koos tühiku, punkti või kaldkriipsuga. Näiteks viitab EUR/USD euro USA dollari vääringu paarile. Parimat esimest valuutat nimetatakse põhivaluutaks. Teine valuuta paaris on tuntud kui valuutakurss. Paari väärtus määratakse kindlaks, kui palju tsentraalse valuuta on vajalik põhivaluuta üksiku osaku soetamiseks. Seega, kui EUR/USD kaupleb praegu 1,31-ga, siis tähendab see seda, et 1 EUR ostmiseks on vaja 1,31 eurot.