FxPro abikeskus - sõnastik

Reservvaluuta (Reserve Currency)

Reservkurss on valuuta, mille keskpangad ja kommertspangad hoiavad võlgade teenindamiseks, kaupade ostmiseks (mida tavaliselt hinnatakse reservvaluutas) ja mõjutab valuutakursse. See valuuta hoitakse vahetuskursi riski minimeerimiseks reservi. Teise maailmasõja lõpust alates on USA dollar olnud maailma reservvaluutaks.