FxPro abikeskus - sõnastik

RSI (suhteline tugevusindeks) (RSI (Relative Strength Index))

1970. aastatel välja töötatud J. Welles Wilder'i suhteline tugevuse indeks (RSI) on väga populaarne hõivamõõtja, mida kasutatakse tehnilises analüüsis, et teha kindlaks, kas vara on üle pood või üle müüdud. See arvutatakse kasutades 14 perioodi ajaloolisi andmeid ja praeguse hinnakujunduse jaoks on väärtus vahemikus 0 kuni 100 sõltuvalt sellest, kuidas see seostub viimase neljateistkümne perioodi keskmise kasumi ja kahjumiga. Kui see näitaja ulatub 70-le või ületab seda, loetakse alusvara üle ülevõtmiseks. Kui see jõuab või langeb alla 30, siis loetakse see üle müümiseks. Mõlemal juhul leitakse, et tagasipööramine on otsene ja seega üleküllatustingimused kiiret müüki, samal ajal kui ostuüritused ületavad tingimusi tegevuse kiireks soetamiseks.