FxPro abikeskus - sõnastik

Ujuvkasum ja -kahjum (Floating Profit and Loss)

Ujuvkasum ja -kahjum viitab realiseerimata kasumile või kahjumile, mis tulenevad kaupleja poolt praegu avatud positsioonidest.