FxPro abikeskus - sõnastik

Joonistrijoon (Chart Pattern)

Tehnilise analüüsi põhjal arvatakse, et diagrammimudelid on kindlad formaalsed mudelid, mida kauplejad püüavad vara turuhinna kaardistamisel tuvastada. Arvatakse, et need mudelid on tulevaste hinna liikumiste usaldusväärsed näitajad.

Other terms in this category