FxPro abikeskus - sõnastik

Joonistrijoon (undefined)

Tehnilise analüüsi põhjal arvatakse, et diagrammimudelid on kindlad formaalsed mudelid, mida kauplejad püüavad vara turuhinna kaardistamisel tuvastada. Arvatakse, et need mudelid on tulevaste hinna liikumiste usaldusväärsed näitajad.