FxPro abikeskus - sõnastik

Nägemisviis (Bearish Sentiment)

Beari Sentiment viitab üldisele negatiivsele suhtumisele antud vara väärtuse ja tulevikuväljavaadete suhtes. Beari sentiment eelneb laine turule sisenemisele ja julgustab investoreid alustama müüki.