FxPro abikeskus - sõnastik

Karja turg (Bear Market)

Kullaturgu iseloomustavad hinnalangused ja varade müügi suurenemine. Olukord on tihti iseseisev seetõttu, et hinnalangused julgustavad investoreid müüma varasid, mis omakorda süvendab langustendentsi.